• 1920x400

Kroky pro připojení ovladače mobilní hry k mobilnímu telefonu jsou následující:

1. Otevřete bluetooth rozhraní mobilního telefonu, zapněte bluetooth, mobilní telefon automaticky přejde do stavu vyhledávacího zařízení. Pokud systém mobilního telefonu automaticky nevyhledá zařízení, můžete kliknout na tlačítko „Vyhledat zařízení“ níže.

2. Stiskněte a podržte tlačítko „LOGO“ + tlačítko „X“ na herním ovladači, ovladač přejde do stavu čekání Bluetooth a kontrolka v pravém horním rohu tlačítka LOGO bude svítit.

How to connect a mobile gamepad to a mobile phone?

3. Rukojeť můžete uvolnit zobrazením „BETOP BFM GAMEPAD“ na telefonu. „BETOP BFM

„GAMEPAD“ je název rukojeti, kliknutím se připojíte. Po úspěšném připojení tlačítko „LOGO“ bliká a kontrolka stále svítí. Když je rukojeť spárována s mobilním telefonem, při příštím zapnutí se rukojeť automaticky připojí k mobilnímu telefonu. Krok 2 výše lze přeskočit a je vyžadován pouze krok 1. Stačí zapnout Bluetooth.

4. Po úspěšném připojení rukojeti můžete přímo ovládat telefon rukojetí. Klikněte na tlačítka nahoru a dolů na rukojeti, na obrazovce telefonu se objeví modrý rámeček, můžete přímo stisknout tlačítko „A“ na rukojeti pro potvrzení a tlačítko „B“ pro zrušení.


Čas odeslání: 30. října 2021